INKLÚZIA ZAČÍNA V NÁS

Špeciálno-pedagogická diagnostika
v kontexte podporných opatrení

"Prepojenie s praxou, priateľská atmosféra."
"Spontánnosť, uvoľnená atmosféra a zároveň odbornosť, príklady z praxe, možnosť kladenia otázok."
"Všetko je použiteľné v praxi, praktické rady, zodpovedanie otázok."
"Najviac sa mi páčilo, keď sme po odprezentovaní jednotlivých častí dostali priestor na otázky a diskusiu. Mohla som sa spýtať na to, čo mi nebolo jasné a samozrejme som sa dozvedela ako pracujú moje kolegyne - môžem sa tak nimi inšpirovať. :)"
"Odborná diskusia, výmena skúseností."
"Otvorenosť, komunikáciu, diagnostické postupy v prípade začínajúcich špeciálnych pedagógov veľmi dobré."

Orientačná diagnostika
v kontexte podporných opatrení

"Vysoko pozitívne hodnotím vysvetlenie a hlavne spracovanie problematiky aj začínajúcim odborníkom. No a ochota dať svoj čas, svoje "know how" ďalej. Moc ďakujem ešte raz."  "Profesionálny prístup, zároveň aj ľudský a priateľský. Odbornosť, jasnosť a zrozumiteľnosť." "Dobré námety pre prax.""Úroveň webinárov je stále rovnako vysoká, nevidím priestor a ani dôvod na menenie daných spôsobov. Verím, že stále budete ponúkať možnosti vzdelávania sa."
"Prepojenosť teórie s praxou (priamo na opatrenia), atmosféra, nekonečne dobrá energia z lektorského tandemu." 
"Praktickosť a využitelnosť."
"Príjemné vystupovanie, pokojná atmosféra, priestor na otázky, spätná väzba, milé, erudované lektorky, online priestor." "Praktické využitie informácií."
"Mňa zaujalo všetko čo sa hovorilo i ukazovalo prostredníctvom ukážok, aktivít. V blízkej budúcnosti využijem i v našej škole. Ďakujem i za manuál. Hodnotím webinár veľmi pozitívne./1*/."  "Odbornosť." Prínos do praxe."
"Konkrétne odpovede na všetky otázky, vecnosť a odbornosť k novej problematike podporných opatrení , usmernenie častokrát tápajúcich špeciálnych pedagógov."

Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej spôsobilosti detí

"Využiteľnosť v praxi "  "SKÚSENOSTI, PRAX, ZODPOVEDANÉ OTÁZKY"
"Som veľmi vďačná za tak vzácne ženy na Slovensku, webináre sú neuveriteľne prínosné, ďakujem za zodpovedanie mojich otázok aj otázok od kolegýň, taktiež veľmi oceňujem analyzovanie, prečo bol test zostavovaný tak, ako bol, aké všetky štúdie k tomu prispeli, aké poznatky k tomu speli"  "Komplexnost testu."
"Boli poskytnuté dôležité informácie." "Uvoľnená atmosféra a profesionálne vedenie webinara, užitočné informácie do praxe"
"Bolo to výborné,teším sa na ďalší webinár"

Korekčný program Mirabilis pre žiakov
s ťažkosťami v správaní v prostredí základnej školy

"Na webinári sa mi najviac páčilo: príklady z praxe, aktivity, ktoré sú a budú pozitívnym prínosom. Hodnotím všetko pozitívne. Bol to úžasný webinár."
"Páčilo sa mi, že webinár nebol len čisto teoretický, ale mali sme možnosť vyskúšať si aktivity aj sami na sebe. Na webinári bola skvelá atmosféra vďaka Svetlanke a Ivke."
"Všetko bolo prínosné do praxe. Priestor na seba vyjadrenie, interakcia medzi nami." 
"Erudovanosť lektorky, milý ústretový prístup . Oceňujem, že vzdelávanie bolo v popoludňajších hodinách." "Odborné vedomosti lektoriek, odpovede na všetky otázky - klobúk dole."
"Celý webinár, aj keď to bol online prebehlo v priateľskej atmosfére. Lektorky úžasné, pripravené na akúkoľvek otázky."
"Veľmi príjemná a pozitívna atmosféra na webinári a fakt, že sa celý program prechádzal od začiatku do konca."
"Pokojná atmosféra a ľudský prístup...čo sa týka klímy ....perfektná...obaahovo ...obohacujúci webinár....Ďakujem""Praktickosť, vecnosť. Ochotné vysvetlovanie a príjemná atmosféra, dobrovoľnosť pri odpovedi."
"Aktuálnosť témy, sebaskúsenosť, možnosť položiť otázky a zapojiť sa do témy, veľmi priateľská atmosféra, veľmi pozitívne hodnotím, že sme nevenovali zbytočne čas teórii, ktorú by sme mali ovládať a hneď sme sa zamerali na korekčný program… 
"Boli ste super, dávno som nezažila na nejakom kurze tak priateľskú a uvoľnenú atmosféru."

Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ

"Ak váhate nad tým, či sa prihlásiť na seminár, určite neváhajte. Je to super “investicia” pre sebarozvoj. Zároveň Vás školia odhodlané a erudované špeciálne pedagogičky, ktoré vysvetlili všetko krok po kroku. Plánujem sa prihlásiť aj na ďalšie webináre. Ďakujem !"
"Ďakujem za možnosť zúčastniť sa webinára. Konečne som zažila také vzdelávanie, ktoré je mi prínosom v mojej práci. Bolo to proste úžasné. Už teraz sa teším na realizáciu programov u nás v škole. Ešte raz - veľké ĎAKUJEM"
"Dobrá klíma, malá skupina účastníkov, možnosť pýtať sa na všetky aktivity, možnosť vyskúšať si niektoré aktivity, praktickosť"
"Maximálna spokojnosť."

"Páčilo sa mi príjemné vystupovanie lektoriek, ich interakcia s nami. Program sa mi zdá krásne, dômyselne prepracovaný a už teraz sa teším na jeho aplikáciu do praxe.""Okrem vysvetlenia jednotlivých úloh sme sa dozvedeli "to za tým" - mohli sme získať a pomenovať si iný uhol nazerania na inakosť našich detí. je v tom silný predpoklad, že sa môžu aj cez tento program akoby preprogramovať postoje nás všetkých zainteresovaných- nás školiteľov (vždy je čo skvalitňovať), žiakov a sprostredkovane aj ľudí v ich okolí. odovzdávame (si) cenný dar- nádej, že každý z nás môže obohatiť krásou inakosti svoju skupinu, triedu, spoločnosť. ...a my môžeme byť účastní našim deťom v tomto zázračnom okamihu! milujem svoju prácu a vďaka za obrovskú podporu, ktorú od Vás vnímam ♥" 
"Ďakujem dievčatám Svetlanke a Ivanke za prínos do mojej praxe. Som veľmi rada, že daný webinar bol online, takže som sa ho mohla zúčastniť pre krátkosť času prihlásenia sa. Veľmi sa mi páčilo, že Svetlanka rozpravala veci z praxe, prepajala veci s realitou. Veľmi mi to pomôže v mojej praxi. Ďakujem ♥️"
"Odbornosť, jasnosť, názornosť, vzťah k problematike, spôsob komunikácie."
"Všetko sa mi páčilo. Myslím, že by si mali brať aj iní lektori príklad.""Zážitok a skúsenosť s danými aktivitami, že sme si to vyskúšať."
"Jasné a zrozumiteľné informácie, konečne školenie ktoré ma nadchlo. Rada by som sa zúčastnila aj iných školení.""Webinár bol úžasný. Všetky informácie boli veľmi zrozumiteľne a zároveň odborne podané."

Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ

"Bolo to neskutočne prospešné pre moju prácu. Ďakujem za hodinky strávené s vami, bolo to pre mňa obohacujúce vzdelávanie."
"Páčila sa mi zrozumiteľnosť jednotlivých aktivít a ich praktické vysvetlenie. Tiež sa mi páčila možnosť si mnohé z aktivít aj vyskúšať a zažiť ich na sebe."
"Veľmi sa mi páči koncept a praktickosť programu. Ďakujem Vám krásne ❤️"

"Výborný program, ktorý je možné hneď používať. Výborná organizácia webinára."
"Predovšetkým spôsob komunikácie, vzťah k problematike, praktickosť do školského prostredia."
"Páčili sa mi všetky aktivity, ktoré boli odprezentované aj samotný spôsob vedenia webinára."
"Celkové prevedenie, zrozumiteľné a jasné vysvetlenie, prepojenie praktických ukážok s teóriou a aplikovaním v praxi."
"S celým priebehom, prihlasovaním, vedením seminára, ako aj promptným zaslaním materiálov vyjadrujem spokojnosť."

Rozvíjajúci program MIRABILIS pre deti pokračujúce v PPV  

"Príjemná a nenútená atmosféra, páčilo sa mi, že nás Svetlanka zapájala do niektorých aktivít a mohli sme si ich vyskúšať, pozitívne hodnotím, že po vysvetlení každej aktivity sa nás opýtala, či rozumieme a chceme sa spýtať nejaké otázky, nenechávala otázky až na koniec ako to býva na niektorých iných školeniach, výborná interakcia"
"Ľudský priateľský prístup"
"Odbornosť lektoriek je na vysokej úrovni. Webinár bol prínosom, pretože lektorky do neho vkladali aj vlastné skúsenosti a rady, ktoré mi veľmi pomôžu pri realizovaní programu."

Rýchlokurz Financovanie podporných opatrení na šk.rok 2024/2025

"Aktuálne,podstatné a pre mňa veľmi cenné informácie podané zrozumiteľne. Veľmi sa mi páčila aj otvorenosť, úprimnosť a snaha zodpovedať všetky otázky dané účastníkmi. A samozrejme úžasná energia a príjemná atmosféra????" "Zrozumiteľne vysvetlenie, profesionálnosť a aktuálnosť."  "Prístup lektorky" "Odbornosť, zrozumiteľnosť prezentácie, ochota odpovedať na všetky otázky, príjemný prístup k nám" "Odbornosť lektoriek a zrozumiteľnosť podania informácií" " Ste úžasné, webinár bol výborný!" "Pripravenosť lektoriek, ich odbornosť, zrozumiteľné vysvetlenie danej problematiky""Komplexnosť a jasnosť informácií ,legislatívne usmernenia."


Rýchlokurz
Dokumentácia k podporným opatreniam a ŠVVP

"Konkrétne príklady, prehľad, pozitívna klíma a prístup."   "Večnosť, konkrétnost, pozitívny prístup."  "Praktické rady/informácie."   "Spontánny a priateľský prejav lektoriek, odbornosť."
 "Všetko bolo super, ďakujem :).."   "Jasné a zrozumitelné informácie, prepojenosť na prax."  "Príjemné fundované lektorky, zrozumiteľnosť informácií."   "Vysoká odbornosť lektoriek."  
"Hodnotím webinár na 1*."  "Páčilo sa mi vysvetľovanie textu, nie jeho čítanie, ako to obvykle býva."  "Praktickosť, zrozumiteľnosť, odbornosť."    "Že sme sa mohli pýtať a mali ste trpezlivosť."  "Podrobné vysvetlenie ohľadom PO." "Profesionalitu lektoriek, jasné a zrozumiteľné informácie."  " Všetko bolo perfektné, bolo to skvelé, prínosné, ďakujem." 
"Všetko bolo perfektné ,veľmi prínosné informácie ďakujem."   "Nevnímal som nič negatívne, teším sa na ďalšie webináre a stretnutia." "Príjemná atmosféra, dobrá komunikácia."
"Úžasný prístup a odbornosť lektoriek." "Pozitívne hodnotím ústretovosť lektoriek, odpovedať na otázky aj nad rámec stanoveného času." "Každému ste odpovedali na otázky.""Rýchle, jasné, stručné, pochopiteľné pre každého... veľa informácii z praxe." " Čo sa týka PO, prvé školenie, z ktorého informácie využijem v praxi."

Rýchlokurz Poskytovanie podporných opatrení - príklady z praxe

"Dozvedela som sa veľa užitočných a praktických informácii, ktoré môžem v praxi využiť. Získala som aj veľa nových poznatkov, ktoré mi budú prínosom. Ochotne ste nám všetko vysvetlili a zodpovedali na naše otázky. Rovnako hodnotím pozitívne, že sa zameriavate na témy, ktoré sú aktuálne a chápete ich dôležitosť vysvetlenia. Ďakujem za skvelý webinár."  "Odbornosť lektoriek,získané informácie využijem v praxi."  "Všetko zrozumiteľne vysvetlené."    "Odbornosť, jasný popis činnosti."
"Páčil sa mi ústretový prístup a odbornosť lektoriek. Bolo vidieť, že sa na prednášku pripravili, že sa v problematike vyznajú a vedia svoje vedomosti odovzdať. Ďakujem."
"Maximálna spokojnosť."
"Prejav lektoriek, ochota zodpovedať otázky, zainteresovanosť pre prácu."
"Praktické informácie, prehľadnosť, odpovede na otázky, strávený čas na webinári bol obrovským prínosom a neľutujem čas na ňom strávený."
"Pohotové a vyčerpávajúce odpovede. Orientácia a prehľad legislatívy ."


Ako pracovať s deťmi s ADHD v prostredí materskej školy

"Spôsob komunikácie,odbornosť lektoriek,pohoda"
"Najviac sa mi páčilo to, že sme si mohli vyskúšať aj prakticky, ako sa cítia deti s ADHD a boli sme tak zatiahnuté do prednášky."

Rýchlokurz ÚVODNÝ ROČNÍK

"Všetky informácie boli prínosné pre moju prax"
"Zrozumiteľne poskytnuté odborné informácie"
"Informácie boli podané jasne, vecne, zrozumiteľne, pre prax a oceňujem, že bol čas aj pre naše otázky."

Rýchlokurz Zber údajov k financovaniu pedagogických ASISTENTOV 2024/2025

"Perfektne pripravené ,stručné ,jasné a veľmi dobre spracované .Výborná komunikácia"
"Odbornosť, skúsenosti"