INKLÚZIA ZAČÍNA V NÁS

"UČENIE MÁ BYŤ AKO TANEC.
KAŽDÉ DIEŤA SA VIE NAUČIŤ TANCOVAŤ, AK POUŽIJEME HUDBU, KTORÚ MILUJE."

S pojmom inklúzia sa stretávame každý deň. 
Skutočná inklúzia však
začína v nás.

Cieľom našich aktivít je priniesť do škôl podporu pre učiteľov,
špeciálnych pedagógov, odborných zamestnancov a v neposlednom rade
aj pre rodičov na inkluzívnej ceste našich detí.