INKLÚZIA ZAČÍNA V NÁS

KOREKČNÝ PROGRAM MIRABILIS PRE DETI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V PROSTREDÍ ZŠ

Bratislavský kraj

Mgr. Lenka Pindrochová,  školská psychologička,  lenka.pindrochova@gmail.com
Mgr. Petra Maďarová,  sociálna pedagogička,  petra.madarova@gmail.com
Mgr. Martina Gancarčíkovápedagogická asistentka,  matkagancarcikova@gmail.com

Trnavský kraj

Mgr. Ľudmila Kákošová,  školský psychológ  ludka.p@gmail.com
PaedDr. Ľubica Vidličkova, školská špeciálna pedagogička, lubicavidli@web.de

Trenčiansky kraj

Mgr. Simona Kozáková,  sociálna pedagogička,  simonakozak@gmail.com
Mgr. Marcela Pipitová,  sociálna pedagogička,  mpipitova@gmail.com
Mgr. Žaneta Porubská,  sociálna pedagogička,  zaneta.porubska@gmail.com
Mgr. Ivana Vicanová, školská špeciálna pedagogička,  iva.vicanova@gmail.com 
 
Mgr. Katarína Kuchtová, špeciálna pedagogička,  katarina.kuchtova97@gmail.com

Banskobystrický kraj

Mgr. Ľubica Draková,  školská špeciálna pedagogička a špeciálna pedagogička,  drakoval@post.sk

Žilinský kraj

Mgr. Lenka Dobríková,  školská psychologička,  dobrikova.lenka@gmail.com
Mgr.  Nikoleta  Fajbíková,  školská špeciálna pedagogička,  nikoletalepisova96@gmail.com
Mgr. Nadežda Ledajová psychologička,  nada.ledajova@gmail.com
Mgr. Michaela Kovalčíková,  učiteľka,  michaela.kovalcikova96@gmail.com
Ing. Monika Kudličková Reichenbachová, školská špeciálna pedagogička,  monikareichenbachova@gmail.com

Prešovský kraj

Mgr.Veronika Kriššová,  školská špeciálna pedagogička, bheronike@gmail.com


PhDr. Katarína Sabolová, psychologička, katarinakucharova@zoznam.sk
Mgr. Bibiana Lazoríkovápsychologička,  bibianakrisova@gmail.com
Mgr. Lucia Zelenášpeciálna pedagogička,  zelenalucia@hotmail.com
Mgr. Jana Angelovičová,  psychologička,  jana.angelovicova1@gmail.com
Mgr. Jana Šoltésová,  špeciálna pedagogička/učiteľka,  jana.soltesova83@gmail.com
Mgr. Miroslava Ďuricová,  sociálna pedagogička,  miroslava.hraskova@gmail.com

Košický kraj

Mgr. Andrea Mohoritová,  špeciálna pedagogička,  andreamohoritov@gmail.com
Mgr. Zsuzsanna Lőrincz,  špeciálna pedagogička,  lorinczzsuzsanna36@gmail.com
Mgr.
Silvia Pavlíková, učiteľka, výchovná poradkyňa,  silvia.pavlikova77@gmail.com

Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ

Bratislavský kraj

PaedDr. Eva Selnekovičová,  školská špeciálna pedagogička,  eva.selnekovic@gmail.com
Mgr. Lucia Grossová,  špeciálna pedagogička,  lucka.gross@gmail.com
Mgr. Romana Rosenbergerová,  špeciálna pedagogička,  rosenbergerovaromana@gmail.com

Trnavský kraj

Mgr. Ľudmila Kákošová,  školská psychologička,  ludka.p@gmail.com
Mgr. Diana Vandáková,  školská špeciálna pedagogička, vandakovadiana@gmail.com
PaedDr. Ľubica Vidličkovaškolská špeciálna pedagogička,  lubicavidli@web.de
Mgr. Lenka Kubikováškolská psychologička,  psycholog.kubikova@gmail.com
Mgr. Katarína Jedinákováškolská špeciálna pedagogička,  katka060883@gmail.com
Mgr. Renáta Vranovičováškolská špeciálna pedagogička,  advokatt@azet.sk
 Mgr. Lucia Vrablicová, špeciálna pedagogička,  vrablicoval@gmail.com
Mgr. Martina Bacigálová, školská špeciálna pedagogička,  hirkova.zs@gmail.com

Trenčiansky kraj

Mgr. Beáta Punová,  špeciálna pedagogička,  beata.punova1@gmail.com
Mgr. Marcela Pipitová,  sociálna pedagogička,  mpipitova@gmail.com
Mgr. Daniela Ševčeková,  špeciálna pedagogička,  daniela.sevcekova@gmail.com
Mgr. Adriana Melicherováškolská špeciálna pedagogička,  melicherova@gmail.com

Nitriansky kraj

Mgr. Terézia Laciková,  špeciálna pedagogička,  tlacikovassos@gmail.com
Mgr.  Lenka Molnárová,  špeciálna pedagogička,  lenka.molnarova39@gmail.com
Mgr. Dominika Kohútová,  špeciálna pedagogička,  dominikakohutova1@gmail.com
PhDr. Ildikó Sáska Nagy, školská špeciálna pedagogička,  nagyildikoka86@gmail.com

Banskobystrický kraj

Bc. Adriana Jánošíková,  pedagogická asistentka,  janosikova@utrochslnc.sk
Mgr. Eva Marcineková,  školská špeciálna pedagogička,  evimarcinekova@gmail.com
Mgr. Dominika Hajkovská, psychologička,  dpmhaj@icloud.com   
Mgr. Mária Kučerová, pedagogická asistentka,  majka.gajdosova@gmail.com
PhDr.Veronika Gajdošová,  psychologička,  veronika.krnacikova@gmail.com

Žilinský kraj

Mgr. Katarína Peknušová,  školská špeciálna pedagogička,  peknusovak@zsterchova.sk
Mgr. Miriama Leškovášpeciálna pedagogička,  miriamleskova0@gmail.com
Ing. Monika Kudličková Reichenbachová,  školská špeciálna pedagogička,  monikareichenbachova@gmail.com
Mgr. Andrea Lacová,  psychologička,  andrejka.lacova123@gmail.com
Mgr. Antónia Palušáková,  školská špeciálna pedagogička, pauluska791@gmail.com
Mgr. Eva Kolčáková, špeciálna pedagogička, školská logopedička,  kolcak.eva@gmail.com
PaedDr. Lenka Štepováškolská špeciálna pedagogička,  vorekova.l@gmail.com
Mgr. Kristína Bačinská,  školská psychologička,  kikabacinska@gmail.com
Mgr. Oľga Hajdučíková,  učiteľka,  olgakruspanova@yahoo.de

Prešovský  kraj

Mgr. Anna Bezegová,  učiteľka,  anna.bezegova@gmail.com
Bc. Zuzana Krišová,  špeciálny pedagóg,  krisovazuzana@gmail.com 

Mgr. Jaroslava Chmurovičová, sociálna pedagogička,  chmurovicovaj@gmail.com  
Mgr. Veronika Remeňová,  školská špeciálna pedagogička,  veronikahusarovapp@gmail.com
PaedDr. Lucia Koňaková, učiteľka,  školská špeciálna pedagogička, konakova.lucia@gmail.com
Mgr. Lucia Švedová, učiteľka,  lluckasvedova@gmail.com  

Košický kraj

Mgr. Marcela Liskayová,  školská špeciálna pedagogička,  liskayova.marcela@gmail.com
Mgr. Lenka Paľová, školská špeciálna pedagogička, učiteľka II. stupňalenka.petyova@gmail.com
Mgr. Zuzana Vojtušová pedagogický asistent,  vojtusova.zuzka@gmail.com
Mgr. Dominika Pavlikováškolská špeciálna pedagogička,  dominika.pavlikova@gmail.com   
PaedDr. Erika Hagovská,  školská špeciálna pedagogička,  erikahagovska@centrum.sk
Mrg. Jana Pavlovová,   učiteľka, špeciálna pedagogička,  jana.pavlovovauc@gmail.com
Mgr. Andrea Mohoritová,  špeciálna pedagogička, andreamohoritov@gmail.com
Mgr. Jana Ruščáková.ô., špeciálna pedagogička,  jana.ruscakova@outlook.com

Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ

Bratislavský kraj

Mgr.et Mgr. Katarína Dobrovodská, školská špeciálna pedagogička, školská psychologička, katkadobka1@gmail.com
PaedDr. Eva Selnekovičová,  školská špeciálna pedagogička,  eva.selnekovic@gmail.com
Mgr. Romana Rosenbergerová, špeciálna pedagoogička,  rosenbergerovaromana@gmail.com

Trnavský kraj

PaedDr. Ľubica Vidličkova,  školská špeciálna pedagogička,  lubicavidli@web.de


Mgr. Diana Vandáková,  školská špeciálna pedagogička,  vandakovadiana@gmail.com
Mgr. Lenka Kubikováškolská psychologička, psycholog.kubikova@gmail.com
Mgr. Monika Martináková,  špeciálna pedagogička,  martinakova.monika@gmail.com
Mgr. Martina Bacigálová, školská špeciálna pedagogička, hirkova.zs@gmail.com

Trenčiansky kraj

Mgr. Beáta Punová,  špeciálna pedagogička,  beata.punova1@gmail.com
Mgr. Petra Gogoláková,  školská psychologička, gogolakovap@gmail.com
Bc. Romana Homolová,  pedagogická asistentka,  romanahomolova@gmail.com
Mgr. Daniela Ševčeková,  špeciálna pedagogička,  daniela.sevcekova@gmail.com
Mgr. Adriana Melicherová, školská špeciálna pedagogička, melicherova@gmail.com

Nitriansky kraj

Mgr. Veronika Kopecká,  špeciálna pedagogička,  veronikakopeckaa@gmail.com
 Mgr. Silvia Kunová PhD.,  školská špeciálna pedagogička,  silvi.kunova@gmail.com
PhDr. Ildikó Sáska Nagy, školská špeciálna pedagogička, nagyildikoka86@gmail.com

Banskobystrický kraj

Mgr. Ľubica Draková,  školská špeciálna pedagogička a špeciálna pedagogička, drakoval@post.sk
Mgr. Eva Marcineková,  školská špeciálna pedagogička,  evimarcinekova@gmail.com
Mgr. Miroslava Hrabinová,  špeciálna pedagogička, učiteľka,  mirahh827@gmail.com
Mgr. Denisa Švatnerová, špeciálna pedagogička, denka81@gmail.com
Mgr. Dominika Hajkovská, psychologička,  dpmhaj@icloud.com  
Mgr. Mária Kučerová, pedagogická asistentka, majka.gajdosova@gmail.com
PhDr.Veronika Gajdošová,  psychologička,  veronika.krnacikova@gmail.com

Žilinský kraj

Mgr. Vladimíra Tuková,  špeciálna pedagogička,  v.pakosova@gmail.com
Mgr. Anna Krátka,  pedagogická asistentka, učiteľka II.stupňa,  anina.kratka@gmail.com
PaedDr. Lenka Štepová,  školská špeciálna pedagogička,  vorekova.l@gmail.com
Mgr. Antónia Palušáková,  školská špeciálna pedagogička,  pauluska791@gmail.com
Mgr. Eva Kolčákovášpeciálna pedagogička, školská logopedička,  kolcak.eva@gmail.com
Mgr. Mária Halusková,   školská špeciálna pedagogička,  maria.haluskova88@gmail.com
Ing. Monika Kudličková Reichenbachová,  školská špeciálna pedagogička,  monikareichenbachova@gmail.com
Mgr. Štefánia Palugová,  školská špeciálna pedagogička,   s.palugova@gmail.sk
Mgr. Oľga Hajdučíková,  učiteľka,  olgakruspanova@yahoo.de
Mgr. Kristína Bačinská,  školská psychologička,  kikabacinska@gmail.com

Prešovský kraj

Mgr. Lucia Zelená, špeciálna pedagogička, zelenalucia@hotmail.com  

Mgr. Radka Cerulová,  školská špeciálna pedagogička,  radka.ce@gmail.com
Mgr. Anna Bezegová, učiteľka, anna.bezegova@gmail.com
Mgr. Jaroslava Chmurovičová, sociálna pedagogička, chmurovicovaj@gmail.com  
Mgr. Veronika Remeňová,  školská špeciálna pedagogička, veronikahusarovapp@gmail.com

Košický kraj

Mgr. Lenka Paľová, školská špeciálna pedagogička, učiteľka II. stupňa , lenka.petyova@gmail.com
Mgr. Jana Ruščáková, špeciálna pedagogička, jana.ruscakova@outlook.com

Rozvíjajúci program MIRABILIS pre deti pokračujúce v PPV

Bratislavský kraj

Mgr. Jana Oswaldová,  učiteľka v materskej škole,  borkacik@gmail.com
Mgr. Lucia Lašákováškolská špeciálna pedagogička,  lucialasakova@gmail.com

Trnavský kraj

Mgr. Lucia Vrablicová,  špeciálna pedagogička,  vrablicoval@gmail.com
Mgr. Karolína Antálková,  špeciálna pedagogička, karolinaantalkova@gmail.com
Mgr. Diana Rybárová,  špeciálna pedagogička,  dianarybarova9@gmail.com
Mgr. Mária Faganová,  špeciálna pedagogička,  majafaganova@gmail.com

Nitriansky kraj

Bc. Denisa Dedíková,  špeciálna pedagogička,  dedikovadenisa@gmail.com

Banskobystrický kraj

PaedDr. Drahomíra Tereňová,  riaditeľka školy, špeciálna pedagogička,  dterenova@gmail.com

Žilinský kraj

Mgr. Michaela Kovalčíková,  učiteľka v materskej škole,  michaela.kovalcikova96@gmail.com
Mgr. Gabriela Mišeková,  špeciálna pedagogička,  brissakova.gabika@gmail.com

Košický kraj

Mgr. Adriána Bakšiová,  špeciálna pedagogička,  adriana.baksiova1@gmail.com

Rozprávkový program Mirabilis na rozvoj GRAFOMOTORIKY

Trnavský kraj

Mgr. Lucia Vrablicová,  špeciálna pedagogička,  vrablicoval@gmail.com

Banskobystrický kraj

Gabriela Murgačová,  pedagogická asistentka, učiteľka v MŠ,  gabriela.murgacova.77@gmail.com

Žilinský kraj

PaedDr. Katarína Marettová,  pedagogička,  katarina.melova@gmail.com

Prešovský kraj

Mgr. Kornélia Matejovská,  špeciálna pedagogička,  nela.matejovska@gmail.com

Košický kraj

Ivana Sopociová,   učiteľka MŠ,  ivana.sopociova@gmail.com
Mgr. Andrea Takáčová, školská špeciálna pedagogička,  učiteľka v špeciálnej triede,  takac.andrea@gmail.com

Inkluzívny program Mirabilis v základnej škole

Bratislavský kraj

Mgr.et Mgr. Katarína Dobrovodská, školská špeciálna pedagogička, školská psychologička, katkadobka1@gmail.com
Mgr. Paulína Flímerová,  školská špeciálna pedagogička,  paulinaflimerova@gmail.com
Mgr. Barbora Weinfortnerová,  školská psychologička,  barbora.weinfortnerova@gmail.com

Trnavský kraj

PaedDr. Ľubica Vidličkova, školská špeciálna pedagogička, lubicavidli@web.de
Ing. Lenka Hanáková učiteľka,  hanakovalenka@azet.sk
PaedDr. Gabriela Machovcová,  liečebná pedagogička/výchovná poradkyňa,  gmachovcova@gmail.com
Mgr. Monika Lanczová,  školská špeciálna pedagogička,  monilancz@gmail.com

Trenčiansky kraj

Mgr. Ivana Mlynár, DiS.,  pedagogická asistentka,  imlynarova@gmail.com

Nitriansky kraj

PhDr. Ildikó Sáska Nagy,  školská špeciálna pedagogička, mentorka RCPU NZSA,  nagyildikoka86@gmail.com
Mgr. Lucia Šmigurovásociálna pedagogička,  lucia.smigurova@gmail.com  
RNDr. Ria Krnáčová, PhD.,  špeciálna pedagogička, Ria.krnac@icloud.com
Mgr. Magdaléna Hricová,  pedagogická asistentka, vychovávateľka,  hricova.magdalena24@gmail.com

Žilinský kraj

Mgr. Katarína Peknušová, školská špeciálna pedagogička, peknusovak@zsterchova.sk
Mgr. Dana Vrbenská,  školská špeciálna pedagogička,  dvlentilka@gmail.com
Mgr. Ľuboslava Horeličanová,  školská špeciálna pedagogička, lubka.horelicanova@gmail.com
Mgr. Veronika Knapcová,  pedagogická asistentka,  knapcová.ver@gmail.com
Mgr. Zuzana Macháčová, sociálna pedagogička,  zuzana.machacova@zshajik.sk

Prešovský kraj

Mgr. Lucia Zelená,  špeciálna pedagogička,  zelenalucia@hotmail.com

Košický kraj

Mgr. Zsuzsanna Lőrincz,  školská špeciálna pedagogička,  lorinczzsuzsanna36@gmail.com
Mgr. Katarína Knapová,  školská špeciálna pedagogička,  Kati.knapova@gmail.com
Mgr. Andrea Mohoritová,  špeciálna pedagogička, andreamohoritov@gmail.com

Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov 

Trnavský kraj

PaedDr. Ľubica Vidličkova, školská špeciálna pedagogička, lubicavidli@web.de
Mgr. Ľudmila Kákošová, školský psychológ ludka.p@gmail.com

Banskobystrický kraj

Mgr. Denisa Švatnerová, špeciálna pedagogička,  denka81@gmail.com

Prešovský kraj

Mgr. Lucia Zelená, špeciálna pedagogička, zelenalucia@hotmail.com

Košický kraj

PhDr. Eva Gajdošová, PhD., DBA,  sociálna pedagogička, koordinátorka ŠPT,  gajdosovaevka@gmail.com
Mgr. Bianka Petergáč Kelemenová,  školská psychologička,  bibi.kelemenova@gmail.com

Zážitkový program pre základné školy

Bratislavský kraj 

Mgr.Regešová Barbora,  školská špeciálna pedagogička,  barboraregesova@gmail.com
Mgr. Naďa Navarová,  špeciálna pedagogička,  nadjasvk.@gmail.com

Nitriansky kraj

RNDr. Ria Krnáčová, PhD., špeciálna pedagogička, Ria.krnac@icloud.com
Mgr. Andrea Šubová, špeciálna pedagogička, subova.andrea@gmail.com

Žilinský kraj

 Mgr. Lucia Bočová,  školská špeciálna pedagogička,  bocova.lucia@gmail.com

Košický kraj

Mgr. Andrea Mohoritová,  špeciálna pedagogička, andreamohoritov@gmail.com

Prešovský kraj

Mgr. Lucia Zelená, špeciálna pedagogička, zelenalucia@hotmail.com